tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A black, sexy, muscular man with a big penis.
I slept with a Rickem last night. It was wild.
viết bởi skm112 14 Tháng mười hai, 2013