tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Something that's ridiculously outrageous.
Wow those orange MC hammer pants are ridicurageous!
viết bởi Rac-attack 23 Tháng mười hai, 2009