tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Right brief= same thing as real quick
AY come over to my house real quick right brief and watch UCLA kick ass
viết bởi Jonathan Lee 21 Tháng tám, 2005