Top Definition
What you say when you want someone to hang a right. Came from the Clint Eastwood movie "Every Which Way But Loose" where Clint's character had a pet orangutan named Clyde. See left turn clyde.
The po-po is on our six. Right turn Clyde!
viết bởi fizzle 22 Tháng tư, 2004
What you say when you wan't your pet Orangutan to hit someone.
As in the Clint Eastwood movie, "Any which way you can"
A guy pulls a gun very close to Clint's characters truck, with Clyde sitting in it, Clint simply says "Right turn Clyde" and Clyde levels the guy...
viết bởi BigMontana 18 Tháng chín, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×