tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
1. the same to you
2. like wise
3. back to you
person 1: Your feet smell horrid!

person 2: Rightbackatcha
viết bởi Farah Fuego 31 Tháng mười hai, 2010