tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
rim sucker

A homosexual who licks someone's anal sphincter and sucks on any hæmorrhoids around it.

"that handyman is a rim sucker the dirty bastard"
viết bởi dj. 13 Tháng tư, 2006