tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To cop some hot wheels/ purchase some rims
Yo! dawgs yo ride is wack you need to rim up.
viết bởi Timothy Carter 20 Tháng mười một, 2007

Words related to rim up

22 84's rims twankies wheels