tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
the bum hole
bloody hell mate you stink have you got a sweaty rimper
viết bởi w&f 17 Tháng một, 2009