tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To partake in activities of the bottom
Christ on a bike my arse hurts, I did the rimsy shuffle last night!
viết bởi CalMacGregor 23 Tháng ba, 2012