tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person that gets pleasure out of raming the cock in another man ass
Rowan is a fuckin ring ranger
viết bởi Dark.Yoda 24 Tháng ba, 2003