tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A shop designed for engraving rings.
Yo I went to the ring shop the other day

Yeah? What's the ring say?

Kathy <3 Annie
viết bởi the ring aficionado 10 Tháng mười hai, 2006