tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
a mischievous individual
That boy's gonna be a ring-tailed tooter!
viết bởi Flow Leisurly 29 Tháng mười hai, 2009