tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The ungodly rectal iris that dwells in the deep dark centre of the ass crack.
when one shits, the turds fall from the behind the ringpeice.
viết bởi Jofra 23 Tháng năm, 2004
 
2.
Brown sweaty hoop surrounding ones shithole.
Lick my ringpeice you tart
viết bởi Paul B 09 Tháng một, 2004