tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
22.
something that is totally untrue or ridiculous.
Global warming is a riot.
viết bởi Alyx22 01 Tháng mười hai, 2005