tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Smoke a joint. Roll some weed. Getting High.
I got some sick weed, lets rip a bird.

Wanna rip a bird after work?

I ripped so many birds last night.
viết bởi Max Flow 20 Tháng tư, 2008