tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To smoke a cigarette
1:Where'd John go?
2:He went out back to rip a dart
viết bởi Crunk Master Flash 12 Tháng bảy, 2006

Words related to rip a dart

boon cigarette cigs smoke tobacco