Top Definition
(v) To embark on an adventure, to do something enthusiastically. Often used in an exclamatory sense.
"You boys ready to roll?"

- "Yeah, let's rip tits!"
viết bởi Ed Braun 21 Tháng chín, 2008
to hit the shit out of a baseball. refered to as ripping the pitchers tits.
example 1: c'mon TJ, rip tits
example 2: Dude that pitcher got his tits ripped yesterday
viết bởi Frank Da Tank23 28 Tháng bảy, 2009
When a Hunter in Left 4 Dead straddles the fuck out of you and plays with your intestines.
Dude did you see me as the Hunter? I fucking rip tits!

DUDE HE'S RIPPING MY TITS!!
viết bởi Zombiechicken 07 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×