Top Definition
(v) To embark on an adventure, to do something enthusiastically. Often used in an exclamatory sense.
"You boys ready to roll?"

- "Yeah, let's rip tits!"
#exclamation #let's do it #get going #get a move on #let's go
viết bởi Ed Braun 21 Tháng chín, 2008
to hit the shit out of a baseball. refered to as ripping the pitchers tits.
example 1: c'mon TJ, rip tits
example 2: Dude that pitcher got his tits ripped yesterday
#ripped #tits #baseball #batting #pitching
viết bởi Frank Da Tank23 28 Tháng bảy, 2009
When a Hunter in Left 4 Dead straddles the fuck out of you and plays with your intestines.
Dude did you see me as the Hunter? I fucking rip tits!

DUDE HE'S RIPPING MY TITS!!
#tits #rip #ripping #boobies #chicken #left 4 dead
viết bởi Zombiechicken 07 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×