tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
punch
am gonna fuck yer maw then rip yer jaw
viết bởi DEMON WOLF XL 26 Tháng tư, 2012