tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A slang word for Awesome, Uber , Amazing
Damn! that trick was ritchus
viết bởi steve 25 Tháng tư, 2005

Words related to ritchus

uber