tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
three rites make a wrong
lolita said she was a good girl last night.

rite! rite! rite!
viết bởi sniffyboy 18 Tháng một, 2009

Words related to rite! rite! rite!

absolutly not true! not exactly right wrond wrong