tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A Kid who is 'buying' another car each fucking week.

pwned by trout.
See Aim User: RoadBratt
viết bởi TrouT pwnd kthnx 16 Tháng bảy, 2003