tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To have an orgasm with a machine or robot
Sue had a total robogasm with that new sex replicant.
viết bởi Yogi-Donnie 23 Tháng một, 2008