tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A chick who carries a broken condom for her partner.
"You buy some cheap ass rubbers, you some kinda roby rubba bitch? LOL!"
viết bởi DonnyBoy 13 Tháng một, 2007

Words related to roby rubba bitch

broken cheap condom date low quality