tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A typo, usually referring to rofl.
John says: haha rocfl.

Bill says: wtf does rocfl mean?

John says: I meant to type rofl.

Bill says: You idiot!
viết bởi jaybirdp 16 Tháng ba, 2008

Words related to rocfl

rofl dumbass idiot laughing typo wtf