Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
A game of rock-paper-scissors.
I'll rochambeaux you for that last taco.
viết bởi kingbeej 10 Tháng tám, 2007
34 20
 
2.
A game of rock-paper-scissors.
I'll rochambeaux you for that last taco.
viết bởi kingbeej 10 Tháng tám, 2007
8 20