tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A game of rock-paper-scissors.
I'll rochambeaux you for that last taco.
viết bởi kingbeej 10 Tháng tám, 2007
 
2.
A game of rock-paper-scissors.
I'll rochambeaux you for that last taco.
viết bởi kingbeej 10 Tháng tám, 2007