tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Cocaine rocks
I enjoy rock climbing and skiing
viết bởi Cheffy1 17 Tháng mười, 2013

Words related to rock climb

rock