tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
verb.

1 :to rouse and render to excitement.
My hair just got rock'da'fide!
viết bởi Rock Princess 30 Tháng một, 2012