Top Definition
Nickname for the gang bangin' capital of the world, Little Rock, Arkansas.
That HBO documentary showed everybody how big gang bangin' is in Rock Town
viết bởi BooBoohead 04 Tháng ba, 2006
Nickname of the city of Little Rock, Arkansas.
Mane, that HBO special "Bangin' in Little Rock" exposed Rocktown and now everybody knows about all of the crime that goes on down there.
viết bởi BooBooHead 09 Tháng ba, 2006
Nickname for the city of Little Rock, Arkansas.
Mane, that HBO documentary exposed Rocktown and now everybody knows about the bangin and violence that goes on down there.
viết bởi BooBoohead 05 Tháng ba, 2006
Nickname for the gang bangin' capital of the world, Little Rock, Arkansas
That HBO documentary showed everybody how big gang bangin' is in Rocktown.
viết bởi BooBoohead 21 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×