Top Definition
The simgular name given to a person who is both into rock music and lives in London.
Person 1: cool piercings and black clothes, are you a goth?

Person 2: No, I'm a rockon
viết bởi Fran T 09 Tháng sáu, 2005
A person who lives in London and likes rock music. Rockdons prefer dating fellow Rockdons and generaly like piercings, tatoos, gigs, wild hair, moshing and such.
Person 1: Hi fran are you a goth?

Person 2: No I am a Rockdon
viết bởi Francesca T 06 Tháng sáu, 2005
A term used to describe a person who both enjoys rock music and the emo-type lifestyle and is a redident of London, UK.
First person: I'm going to London on holiday
Second Person: Why?
First Person: Because of all the cool Rockdons. duh.
viết bởi Curt The Flirt from myspace 02 Tháng tám, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×