Top Definition
1) adj.- sick, awesome
2) v.- to wear(usually in a goofy way)
1) Hey, this party is rockin!
2) I was thinkin bout rockin the aviators and my red pants.
viết bởi DoctoRJ 15 Tháng mười hai, 2004
Slang for wearing or using.
Dude's rockin' wranglers!

I been rockin' the Internet since day one, check your self foo!
viết bởi miltownkid 01 Tháng mười một, 2004
1-adj. awesome, sweet
2-adj. sexy, hot, bangin
3-v. to wear
4-v. to pull off something
1-Dude that party was rockin!!
2-dayuum that boy has a rockin bod!
3-for the party ill b rockin my hott little strapless dress
4-dayuum i thought that dress was ugly as hell, but look @ her rockin that thang!
viết bởi sexylittlemissthang 09 Tháng sáu, 2005
adj. Something that's really cool.
intj. "That's really cool!"
The Urban Dictionary is rockin'!

You just added another definition to the Urban Dictionary? Rockin'!
viết bởi The Grammar Nazi 31 Tháng mười, 2001
To do something in a way you like, or that you approve of
"That girl is really rockin that mullet"
viết bởi Mollie 29 Tháng một, 2005
Wearing something proudly and/or looking good wearing something.
He's really rockin' that new hat of his!
He's really rockin' that new haircut.
viết bởi angellife21 12 Tháng ba, 2010
something thats hittin, on point, good
That juice was rockin
viết bởi Cece 29 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×