tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a log that constantly is rolling therefore rofling
guy1:hey man whats up with you?
guy2:hahaha sorry man im rofloging
guy1:so your constantly laughing... what's so funny?
viết bởi yatesy5 25 Tháng bảy, 2009

Words related to roflog

laughing lmao log lol rofl