tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
rolling on floor until i catch on fire laughing my ass off
hearing lolz makes me rofuicoflmao
viết bởi Fun-Striker 04 Tháng tư, 2011