tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A rog0r is a word used to descibe an act of homosexuality.
Oh my goh Bruce was caught rog0ring Lance.
viết bởi Jon 10 Tháng mười, 2003