tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A beaner on roller skates
Bob: Damn, that roller beaner is crusin'!
Joe: You're right!
viết bởi Joilin 20 Tháng năm, 2006

Words related to roller beaner

beaner beanerette roller skates skater super beaner