tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A vagina. (also spelled as rotslot)
I tried to stick it in her rot slot.
viết bởi ronbo 26 Tháng sáu, 2005

Words related to rot slot

balls ballsack rot crotch rot satchel rotslot stink
 
2.
A vagina. (also spelled rot slot)
I tried to stick it in her rotslot.
viết bởi ronbo 26 Tháng sáu, 2005