Top Definition
rolling on the mother fucking floor laughing my mother fucking ass off
Jane: dUde, R U stonnED?
Alec: rotmfflmmfao
Jane: wtf???
Alec: asdfjkl;
viết bởi KT<3 01 Tháng mười, 2006
rolling on the motherfucking floor laughing my motherfucking ass off
A: im gay
B: rotmfflmmfao
A: thats not funny!!!
B: QQ
A: :(
B: rotmfflmmfao
viết bởi lolphailurmom 31 Tháng năm, 2009
really gay acronym used online which stands for

Rolling On The Mother Fucking Floor Laughing My Mother Fucking Ass Off

it's really quite sad when someone uses this term and it's a big indication that they are virgins and probably still live with there mom, and spend 17 hours a day playing runescape..
the following takes place in a chat room:
guy 1: dude that guy actually payed 7k for a mith' sword
guy 2: rotmfflmmfao what a nub
viết bởi rey reyes 19 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×