Top Definition
Alternate spelling of "roughhousing" with one "h" omitted. Compare thresh-hold, threshold.

Means mock-fighting or wrestling, grabassing, or physical fooling around, usually between boys of similar age.

See also fooling around.
.
"Don't put the twins together in the back seat or they'll be roughousing all the way to the mall."
viết bởi al-in-chgo 18 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×