A way of threatening someone close to you.
Mary: "Joseph, if you don't stop annoying me I will roundhouse your ass!"
viết bởi Eshays_lad 21 Tháng hai, 2015
(adj) A state of being so drunk, that you end up stumbling back to your house, falling down or passing out.
Dude, I went to Steve's party last night and got fucking round housed.
viết bởi RogueAviDog 14 Tháng tám, 2006
one possesing unibrow and stunning, gremlin like looks.
ugh, that roundhouse needs to pluck
viết bởi me 02 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×