Top Definition
The most deadly of deadly kicks only when performed by Chuck Norris.
1. Chuck Norris once roundhouse kicked Bruce Lee, breaking him in half. The result was Jet Li and Jackie Chan.
2. At birth, Chuck Norris came out feet first so he could roundhouse kick the doctor in the face. Nobody delivers Chuck Norris but Chuck Norris
3. Chuck Norris can roundhouse kick with his left leg and his right leg...At the same time.
viết bởi Slick Rick no.2 23 Tháng hai, 2006
Chuck Norris' very famous ROUND HOUSE KICK!!!
If you manage to survive from one of Chuck Norris' round house kick's, you are too awesome to be alive.
viết bởi Round House 14 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×