tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
synonym for Reverse. Titty. Fuck. Tea. Bag. Drop...

enough said.
That girl got RTFTBDed last night.
viết bởi Alejanro the Great 05 Tháng hai, 2010