tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
midget
girl: "do you see that boy over there? he's so short"

girl 2: "yes, he's so ruanko"
viết bởi agp2103 25 Tháng sáu, 2010