tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Slang; To masturbate, or to jerk off.
<Fungahhh> I'm about to go rub my eyeball in a sec ok guys so brb
<Mooseka> k
viết bởi Fungahhh 08 Tháng ba, 2005