tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
to be happy
Rubac, i got an a on my test!
viết bởi tim 16 Tháng hai, 2003