tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the skin impression from wearing too tight of underwear, pants, etc
When I removed my tight pants, I saw a red and raised rubinski mark on my waist.
viết bởi Nancy 19 Tháng chín, 2003