tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Ruby like, as bluish is used in relation with blue
Rubish tint on the walls give them a really great look.
viết bởi Rubish 11 Tháng chín, 2007