tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A homeless person who can only afford gut rot vodka.
uh oh. here comes the ruble ranger. Hes here for his daily fix.
viết bởi Boostah! 10 Tháng mười, 2012