tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
fisting a girl while on her period
Brady can't wait to give Angela a ruby tennis bracelet this month.
viết bởi Albomary 18 Tháng tám, 2011