tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
fast and delicious
That takeout was so ruchan
viết bởi Becky J 29 Tháng mười, 2003