tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Ruffell - to be attractive
Caw Charlize's a bit rufflicious, ruffell is gorgeous!
viết bởi charzizzling 22 Tháng mười hai, 2006