tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to get frisky with the opposite sex.
Jay Reno is such a hunk, I wanna ruffle his feathers.
viết bởi Rolo 24 Tháng mười một, 2004